• Entreebewijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar
 • I.v.m. de veiligheid van u en anderen is het verboden op noren of
  klapschaatsen te schaatsen, dus uitsluitend op kunst- en
  ijshockeyschaatsen
 • Pesten wordt op geen enkele manier getolereerd, wanneer pestgedrag
  wordt waargenomen volgt directe verwijdering en uitsluiting van de
  ijsbaan
 • Het is verboden om sneeuwballen op of rondom de ijsbaan te gooien
 • Moedwillige vernielingen worden niet getolereerd , indien deze worden
  waargenomen volgt directe verwijdering en uitsluiting van de ijsbaan
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren en
  consumpties te gebruiken op het terrein van de ijsbaan
 • Het is ten strengste verboden om consumpties te nuttigen op de ijsbaan
 • Het is verboden om op de boarding te zitten
 • Er mag op de ijsbaan en in de ruimte van de ijsbaan niet gerookt worden
 • Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar
 • Op straffe van inbeslagname en/of verwijdering van het terrein, is het
  verboden om de volgende zaken mee te nemen: glaswerk,
  alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe
  voorwerpen.
 • Aanwijzingen van de organisatie dient opgevolgd te worden op straffe
  van verwijdering van het terrein
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel ontstaan op het terrein
  van de ijsbaan